Nie jedno, nie drugie zebranie jest protokołowane. Powstały dokument to protokół zebrania, a nie protokół z zebrania.

Protokół zebrania
Facebook