24.10.2016 o godzinie 17.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni obędzie się kolejne Dyktando Wrzesińskie. To już „TRZternasta” edycja naszego konkursu, na który serdecznie zapraszamy. Kto powalczy o tytuł Wrzesińskiego Mistrza Polskiej Ortografii?

plakat-dyktando-2016

Zobacz regulamin tegorocznego dyktanda.

REGULAMIN XIV WRZESIŃSKIEGO DYKTANDA

I ORGANIZACJA

1. Organizatorem dyktanda jest Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT” działające przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.

2. Celem dyktanda jest popularyzacja kultury języka polskiego.

3. Dyktando jest imprezą cykliczną, odbywającą się corocznie.

4. Organizator wyłoni jury, które zajmie się poprawą prac uczestników dyktanda i wydaniem werdyktu.

5. Organizator zapewnia nagrody dla trzech laureatów XIV edycji dyktanda.

6. Zwycięzca otrzyma nagrodę oraz tytuł Wrzesińskiego Mistrza Polskiej Ortografii.

7. Tytuł Wrzesińskiego Mistrza Polskiej Ortografii można uzyskać trzykrotnie.

II ADRESACI

1. Dyktando adresowane jest do:

• wszystkich chętnych bez względu na wykształcenie i miejsce zamieszkania.

III PRZEBIEG DYKTANDA

1. XIV Wrzesińskie Dyktando odbędzie się 24 października 2016 r. w auli wrzesińskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, przy ul. Witkowskiej 1, o godz. 17.00.

2. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, tablety, słowniki itp.).

3. Nie wolno pisać dyktowanego tekstu „literami drukowanymi”.

4. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać liter „drukowanych”.

5. Udział w imprezie jest bezpłatny.

6. Uczestnicy dyktanda proszeni są o zgłoszenie udziału. Zgłoszenia telefoniczne lub osobiste przyjmuje:

e-mail: sekretariat@ssp-6.wrzesnia.pl

• istnieje także możliwość zgłoszenia uczestnika godzinę przed rozpoczęciem dyktanda w auli wrzesińskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, przy ul. Witkowskiej 1. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie długopisów lub piór.

8. Prace będą sprawdzane według zasad zawartych w „Nowym słowniku ortograficznym PWN”, pod redakcją profesora Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

9. Prace uczestników będą kodowane (jury nie zna nazwisk autorów prac) i odkodowane zostaną tylko dane zwycięzców.

IV NAGRODY

1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

2. O ogłoszeniu werdyktu oraz terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani w dniu pisania dyktanda.

3. Impreza jest dotowana z budżetu miasta i gminy Września przy udziale środków własnych i innych źródeł finansowania.

Dyktando 2016 – regulamin
Tagged on:             
Facebook