Podajemy do wiadomości wyniki wszystkich uczestników PiENtnastego JubileÓszowego Dyktanda Wrzesińskiego.

Kategoria otwarta według numerów startowych (w tym wrześnianie):

1 64 ortograficznych 1 interpunkcyjny wrześnianin
2 14 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
5 20 ortograficznych 1 interpunkcyjny
6 41 ortograficznych 2 interpunkcyjne wrześnianin
7 55 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
8 30 ortograficznych 1 interpunkcyjny
11 31 ortograficznych 2 interpunkcyjne
12 56 ortograficznych 2 interpunkcyjne
18 42 ortograficzne 0 interpunkcyjnych wrześnianin
19 59 ortograficznych 1 interpunkcyjny wrześnianin
20 52 ortograficzne 2 interpunkcyjne wrześnianin
21 35 ortograficznych 1 interpunkcyjny wrześnianin
22 6 ortograficznych 2 interpunkcyjne
24 69 ortograficznych 2 interpunkcyjne wrześnianin
28 39 ortograficznych 0 interpunkcyjnych wrześnianin
31 75 ortograficznych 2 interpunkcyjne
34 18 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
35 51 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
47 94 ortograficzne 2 interpunkcyjne wrześnianin
48 84 ortograficzne 0 interpunkcyjnych wrześnianin
50 87 ortograficznych 1 interpunkcyjny
51 47 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
54 67 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
55 61 ortograficznych 0 interpunkcyjnych wrześnianin
56 64 ortograficzne 2 interpunkcyjne wrześnianin
114 45 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
115 55 ortograficznych 2 interpunkcyjne
117 65 ortograficznych 1 interpunkcyjny wrześnianin
119 24 ortograficzne 0 interpunkcyjnych wrześnianin
122 91 ortograficznych 1 interpunkcyjny
124 67 ortograficznych 2 interpunkcyjne wrześnianin

 

kategoria uczeń według numerów startowych:

36 54 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
39 56 ortograficznych 1 interpunkcyjny
40 47 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
41 67 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
46 85 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
57 95 ortograficznych 1 interpunkcyjny
59 82 ortograficzne 1 interpunkcyjny
60 66 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
63 62 ortograficzne 1 interpunkcyjny
64 73 ortograficzne 0 interpunkcyjnych
66 59 ortograficznych 2 interpunkcyjne
67 112 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
68 69 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
69 73 ortograficzne 0 interpunkcyjnych
71 77 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
72 76 ortograficznych 1 interpunkcyjny
73 62 ortograficzne 1 interpunkcyjny
74 52 ortograficzne 0 interpunkcyjnych
76 75 ortograficznych 2 interpunkcyjne
77 60 ortograficznych 1 interpunkcyjny
79 83 ortograficzne 1 interpunkcyjny
80 67 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
81 73 ortograficzne 0 interpunkcyjnych
82 87 ortograficznych 1 interpunkcyjny
84 103 ortograficzne 0 interpunkcyjnych
85 109 ortograficznych 1 interpunkcyjny
86 69 ortograficznych 2 interpunkcyjne
87 109 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
88 78 ortograficznych 2 interpunkcyjne
90 51 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
92 82 ortograficzne 0 interpunkcyjnych
93 106 ortograficznych 1 interpunkcyjny
94 92 ortograficzne 1 interpunkcyjny
95 83 ortograficzne 1 interpunkcyjnych
96 77 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
98 84 ortograficznych 1 interpunkcyjny
99 77 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
102 74 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
103 59 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
107 55 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
108 48 ortograficznych 1 interpunkcyjny
109 130 ortograficznych 1 interpunkcyjny
118 47 ortograficznych 2 interpunkcyjne
121 88 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
123 102 ortograficzne 2 interpunkcyjne
125 78 ortograficznych 2 interpunkcyjne

 

Kategoria otwarta – kolejność według liczby błędów:

22 6 ortograficznych 2 interpunkcyjne
2 14 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
34 18 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
5 20 ortograficznych 1 interpunkcyjny
119 24 ortograficzne 0 interpunkcyjnych wrześnianin
8 30 ortograficznych 1 interpunkcyjny
11 31 ortograficznych 2 interpunkcyjne
21 35 ortograficznych 1 interpunkcyjny wrześnianin
28 39 ortograficznych 0 interpunkcyjnych wrześnianin
6 41 ortograficznych 2 interpunkcyjne wrześnianin
18 42 ortograficzne 0 interpunkcyjnych wrześnianin
114 45 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
51 47 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
35 51 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
20 52 ortograficzne 2 interpunkcyjne wrześnianin
7 55 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
115 55 ortograficznych 2 interpunkcyjne
12 56 ortograficznych 2 interpunkcyjne
19 59 ortograficznych 1 interpunkcyjny wrześnianin
55 61 ortograficznych 0 interpunkcyjnych wrześnianin
1 64 ortograficznych 1 interpunkcyjny wrześnianin
56 64 ortograficzne 2 interpunkcyjne wrześnianin
117 65 ortograficznych 1 interpunkcyjny wrześnianin
54 67 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
124 67 ortograficznych 2 interpunkcyjne wrześnianin
24 69 ortograficznych 2 interpunkcyjne wrześnianin
31 75 ortograficznych 2 interpunkcyjne
48 84 ortograficzne 0 interpunkcyjnych wrześnianin
50 87 ortograficznych 1 interpunkcyjny
122 91 ortograficznych 1 interpunkcyjny
47 94 ortograficzne 2 interpunkcyjne wrześnianin

 

Kategoria uczeń – kolejność według liczby błędów:

40 47 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
118 47 ortograficznych 2 interpunkcyjne
108 48 ortograficznych 1 interpunkcyjny
90 51 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
74 52 ortograficzne 0 interpunkcyjnych
36 54 ortograficzne 0 interpunkcyjnych
107 55 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
39 56 ortograficznych 1 interpunkcyjny
103 59 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
66 59 ortograficznych 2 interpunkcyjne
77 60 ortograficznych 1 interpunkcyjny
63 62 ortograficzne 1 interpunkcyjny
73 62 ortograficzne 1 interpunkcyjny
60 66 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
41 67 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
80 67 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
68 69 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
86 69 ortograficznych 2 interpunkcyjne
64 73 ortograficzne 0 interpunkcyjnych
69 73 ortograficzne 0 interpunkcyjnych
81 73 ortograficzne 0 interpunkcyjnych
102 74 ortograficzne 0 interpunkcyjnych
76 75 ortograficznych 2 interpunkcyjne
72 76 ortograficznych 1 interpunkcyjny
71 77 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
96 77 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
99 77 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
88 78 ortograficznych 2 interpunkcyjne
125 78 ortograficznych 2 interpunkcyjne
92 82 ortograficzne 0 interpunkcyjnych
59 82 ortograficzne 1 interpunkcyjny
79 83 ortograficzne 1 interpunkcyjny
95 83 ortograficzne 1 interpunkcyjny
98 84 ortograficzne 1 interpunkcyjny
46 85 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
82 87 ortograficznych 1 interpunkcyjny
121 88 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
94 92 ortograficzne 1 interpunkcyjny
57 95 ortograficznych 1 interpunkcyjny
123 102 ortograficzne 2 interpunkcyjne
84 103 ortograficzne 0 interpunkcyjnych
93 106 ortograficznych 1 interpunkcyjny
87 109 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
85 109 ortograficznych 1 interpunkcyjny
67 112 ortograficznych 0 interpunkcyjnych
109 130 ortograficznych 1 interpunkcyjny

 

Wyniki wszystkich 2017
Facebook