Gdy do czegoś chcemy nawiązać, to nierzadko posługujemy się zwrotem „odnośnie do”, przy czym nierzadko gubimy „do”. A jedyna poprawna forma to właśnie odnośnie do (czegoś), a nie odnośnie (czegoś). Łatwo to wytłumaczyć – przecież odnosimy się do czegoś.
Tak na marginesie: to zwrot nadużywany przez wiele osób, a można go zastąpić na kilka sposobów. Zamiast powiedzieć „Uwagi odnośnie do punktu drugiego” można z powodzeniem użyć takich form, jak „Uwagi do punktu drugiego” czy „Uwagi dotyczące punktu drugiego”.

Odnośnie do
Facebook