Każdy z nas słyszał pewnie frazę typu „Przed i po meczu”. Konstrukcja ta jest jednak błędem składniowym, bo rozkładając ją na czynniki pierwsze, widzimy, że mamy formę „przed meczu”, która jest oczywiście błędna.
Tego typu błędy zdarzają się często. Inny przykład? „Rzecznik nie potwierdził ani nie zaprzeczył informacjami” – a powinno być „Rzecznik nie potwierdził informacji ani im nie zaprzeczył”.
Dążenie do ekonomii słowa jest logiczne, pamiętajmy jednak, by unikać przy tym niepoprawnych połączeń.

Przed i po meczu, czyli coś nie gra
Facebook